Monthly Archives: January 2011

Polskie porty lotnicze – historia i perspektywy

System lotnisk cywilnych w Polsce składa się obecnie z 12 portów lotniczych z największym i najważniejszym centralnym lotniskiem w Warszawie.

Stołeczny port przez wiele lat cieszył się przywilejami, które nie przysługiwały pozostałym ośrodkom. Władze w okresie Polski Ludowej ograniczały rozwój portów krajowych na rzecz Okęcia, które miało pełnić funkcję węzła przesiadkowgo dla kraju.

Obecnie w Warszawie odprawia się blisko połowę osób korzystającach z linii lotniczych. Zauważalna jest jednak tendencja do stopniowego spadku roli portu wraz ze zwiekszającym się ruchem w innych regionach kraju.

W czasach gospodarki planowej mniejsze, pomocnicze lotniska miały przyjmować gości z zagranicy lub odlatujacych przez Okęcie – to miało podtrzymywać rolę węzła przesiadkowego w Warszawie.

Liberalizacja rynku lotniczego w maju 2004 roku sprawiła, że port regionalne uruchomiły połączenia międzynarodowe. Linie lotnicze zdecydowały się korzystać z miejsc tańszych od Okęcia. Ekspansja tanich linii lotniczych nadała temu procesowi szczególnej dynamiki.

Pojawili się pierwsi przewoźnicy – Easy Jet, Ryanair, Sky Europe, Wizzair i Centralwings.

Mimo ich obecności centralne lotnisko wciąż obsługuje ponad 3 razy więcej podróżnych niż największy regionalny port lotniczy w Balicach.

Co interesująca rola portu przesiadkowego dla połączeń do Polski przejęło lotnisko Londyn – Stansted, które dzięki liniom Ryanair oferuje połączenia do większości portów regionalnych w Polsce. Portu lotniczego nie posiadają cztery województwa: podlaskie, opolskie, lubelskie i świętokrzyskie. Głównym zarządcą są Polskie Porty Lotnicze. Przedsiębiorstwo powstałe w 1987 roku jest spadkobiercą działalności istniejącego od 1959 roku Zarządu Ruchu Lotniczego i Lotnisk Komunikacyjnych. PPL zarządza portami w Warszawie, Krakowie i Zielonej Górze. W pozostałych portach lotniczych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Szymanach i Wrocławiu, które są spółkami prawa handlowego posiada jedynie udziały. PPL nie ma udziałów w spółce Lotnisko Łódź im. Władysława Reymonta.

Badania Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wykazują, że w Polsce mogłoby działać około 170 lotnisk. W Niemczech mamy 502 regionalne porty lotnicze, we Francji 460, a w USA jest to 19,5 tysiąca.

Planuje się reaktywację lotnisk powojskowych i sportowych na cele ruchu pasażerskiego. Port miejski albo regionalny będzie mieć w założeniu ponad połowę lotów do dużych portów przesiadkowych. Obsługiwać je będa niewielkie samoloty, od 18. do kilkudziesięciu pasażerów. Początkowo będą pracowac na podstawowym systemie nawigacyjnym, dopiero później z dodatkiem ILS. Powstanie nowych portów wymaga ułatwień i zmian w regulacjach prawnych.

Tagged , , , , , , ,